Tutkittua tietoa Työnvälityspisteestä: Eettisyys työnvälityspalvelun kulmakivenä

Tutkittua tietoa Työnvälityspisteestä: Eettisyys työnvälityspalvelun kulmakivenä

Työnvälityspisteen toimintaa ja yhteistyötä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa tutkitaan. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida ja kehittää edellä mainitun yhteistyön monialaisuutta, laatua ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Tutkimuksen toteuttaa…